KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bizim Kapıcı Sanal Pazar Yeri ( bundan sonra ‘’BİZİM KAPICI’’ olarak anılacaktır.) kullanıcılara (bundan sonra ‘’KULLANICI’ yada ‘’ALICI’’ olarak da anılacaktır)mobil uygulama üzerinden, uygulama da yer alan üye işyerine (bundan sonra ‘’SATICI’’ olarak da anılacaktır.) ait ürün ve hizmetlerin satışını sağlayan bir teknoloji platformudur. BİZİM KAPICI ve KULLANICI birlikte ‘’TARAFLAR’’ olarak da anılacaktır.

1.BAŞVURU VE ÜYELİK
1.1 Alıcı, uygulamayı indirip kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup GSM numarasını onayladıktan sonra şifre belirleyip ve bu şifre ile uygulamaya girerek, işbu koşullar dahilinde uygulamayı kullanmaya başlayabilir.
1.2 Alıcı, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin daima ve her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Alıcı her zaman kişisel bilgilerini uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.
1.3 Şüpheye mahal vermemek adına, işbu sözleşme yalnızca Taraflar arasında olup Satıcılar ve Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşmenin kapsamına girmemektedir.
2. UYGULAMANIN KAPSAMI
2.1 BİZİM KAPICI, sadece uygulamayı işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Aracı Hizmet Sağlayıcı dır. Kullanıcılar, üyelik sözleşmesi uyarınca üye olarak hizmetlerden faydalanmak ve bu platformda Satıcılar tarafından ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir. Bu üyelik sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, uygulamada yer alan ve yer alacak olan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişki bu üyelik sözleşmesinin kapsamına girmemektedir. BİZİM KAPICI Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Alıcılar uygulamada gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir. Kullanıcı uygulama üzerinden verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olup tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
BİZİM KAPICI kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların bizimkapici.com sistemi ile paylaştıkları bilgileri her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli reklam, promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul emekle bu erişimlere rıza vermiş olur. Kullanıcılar belirlemiş oldukları ve bizimkapici.com sisteminde kayıtlı isim, soy isim, adres, e-mail ve telefon numaralarını siparişin teslimi amacıyla siparişi teslim etmekle yükümlü satıcı ile paylaşılacaktır. Kullanıcı bu sözleşmeyi kabul etmekle bilgilerinin uygulamada ki satıcılar ile paylaşılmasına rıza gösterdiğini bu paylaşıma onay verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder. BİZİM KAPICI sistemde kayıtlı isim, soy isim, adres, e-mail ve telefon numarasının siparişi teslim eden satıcı ile paylaşmasından dolayı kullanıcı ve satıcı arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıktan ve oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Sorumluluk veri işleyen sıfat ile satıcı da olacaktır.
3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kullanıcı adı ve şifre bilgileri, kullanıcılar tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Kullanıcı kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen, işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
3.2 Kullanıcılar tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı politik mesajlar içeren, 3. Kişilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı mesaj ve yorum göndermeme kabul beyan ve taahhüt eder. Bu nedenle oluşacak idari ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.
3.3 Kullanıcı hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması halinde kullanıcı hesabı kullanılarak yapılan en son mal ve hizmet alımı için ödeme yapan en son kişi kullanıcı hesabının sahibi olduğu kabul edilir ve bu doğrultuda işlem yapılır. Kullanıcı yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapmayacağını, yanlış ve yanıltıcı adres, e-mail, iletişim, ödeme ve hesap bilgileri dahil gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturmayacağı ve bu hesapların üyelik sözleşmesine ve yürürlükteki mevzuata aykırı bir şekilde başka bir kullanıcının hesabını izinsiz kullanmayacağını, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlem yapmayacağını kabul. beyan ve taahhüt eder.
3.4 BİZİM KAPICI, uygulamada yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcı konumunda değildir. 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca ‘’Aracı Hizmet Sağlayıcı’’ ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ‘’ Yer Sağlayıcı’’ konumundadır. Bu nedenle uygulamada yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. BİZİM KAPICI böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu yolla silinen içerik için BİZİM KAPICI ya bir hak iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5 Kullanıcı uygulama üzerinden herhangi bir SATICI dan yapacağı alımlarda akdedilecek, mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcının satıcı taraf kendisinin ise Alıcı taraf olduğunu; BİZİM KAPICI nın bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını kabul eder. Yaşanacak uyuşmazlıkta kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki tüketici kanunu ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu, BİZİM KAPICI‘ nın bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6 Kullanıcı uygulamada sergilenen ve satılan tüm mal ve hizmetlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, istenilen nitelikte ve zamanda, garanti belgesi, fatura, satış fişi ve sair belgeleri ile birlikte teslim edilmesinden SATICI’ nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.7 Kullanıcı uygulama üzerinden SATICI ‘lara ait mal ve hizmet sipariş ettiğinde BİZİM KAPICI sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle SATICI lar tarafından sunulan mal ve hizmetlerin kalitesinden, doğru temin edilmesinden ya da SATICI’ ların uygulama üzerinden sunduğu mal ve hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmini ile ilgili BİZİM KAPICI ‘nın bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.8 Uygulama üzerinden satışa sunulan mal ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü SATICI’ lara aittir. Satıcıların içerikler hakkında yaptıkları eksik ve /veya hatalı açıklamalardan BİZİM KAPICI sorumlu değildir.
3.9 Kullanıcı uygulama üzerinden Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik be İlgili Mevzuat uyarınca tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, uygulama vasıtası ile tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve satıcılardan bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu sözleşmenin feshi ile sonuçlanabileceğini yasal sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.10 BİZİM KAPICI uygulamada sunulan satıcı, hizmet, ürün ve içerikleri her zaman üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Söz konusu ürün, hizmet, satıcı ve/veya hizmetleri uygulamadan kaldırması nedeniyle satıcıya veya BİZİM KAPICI ‘ya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaz.
3.11 BİZİM KAPICI, herhangi bir zamanda uygulamanın çalışmasının geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir, güvenlik nedeniyle kullanıcıların uygulamadan ödeme yapma imkanını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle BİZİM KAPICI kullanıcılara veya üçüncü kişilere hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
3.12 Satışlar, satıcıların mal ve hizmetinin sipariş anındaki mevcudiyeti ile sınırlıdır. Satıcılarda bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir. Mal ve Hizmetin uygulamada teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.
4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
4.1 Uygulamanın tasarım, metin, imge, site markası, site logosu, alan adı ve Bizim Kapıcı tarafından oluşturulan her türlü tasarım, slogan ve diğer tüm içeriklerin her türlü fikri mülkiyet hakları BİZİM KAPICI mülkiyetindedir. Kullanıcılar BİZİM KAPICI’ nın açık ve yazılı izni olmaksızın bunları kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez ve çoğaltamaz. Kullanıcı üçüncü kişilerin veya BİZİM KAPICI’ nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, BİZİM KAPICI ve söz konusu üçüncü kişilerin doğrudan ve dolaylı tüm zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
5. ÖDEME
Uygulama üzerinden yapılan siparişlerde mal ve hizmet teslimi SATICI tarafından yapılmakta olup mal ve hizmete ait tahsilat da SATICI tarafından yapılmaktadır. BİZİM KAPICI her hangi bir ödeme alma veya tahsilat yapmamaktadır. Ödeme ile ilgili olarak yaşanacak uyuşmazlıklarda BİZİM KAPICI taraf değildir. Ödemeler ile ilgili yaşanacak uyuşmazlıklarda ilgili taraflar satıcılar ve bankalardır.
6. ÜCRET İADESİ
Tahsilat işlemi SATICI tarafından yapılmakta olup ücret iadesi de SATICI tarafından yapılacaktır. Ücret iadesi ile ilgili hususlarda BİZİM KAPICI taraf değildir. Ücret iadesi için kullanıcı, satıcı ile iletişime geçmelidir.
7. TESLİMAT
Uygulama üzerinden sipariş edilen mal ve hizmetin teslimi sipariş yapılan SATICI’ ya ait olup, BİZİM KAPICI’ nın teslimat ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Teslimat sırasında ürünlerin eksik olması, istenilen ürün yerine başka ürün gelmesi, sipariş edilen ürünün kusurlu olması durumlarında sorumluluk SATICI’ ya aittir. BİZİM KAPICI’ yer ve hizmet sağlayıcı konumunda olup teslimat ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcının satıcı ile yaptığı mesafeli satış sözleşmesi ile elde ettiği haklar ile satıcı ile arasındaki kanundan kaynaklanan hakları saklıdır. Satıcı tarafından yapılan mal ve hizmet teslimi satıcını sorumluluğunda olmakla birlikte kullanıcı bildirmiş olduğu adreste bulunamaz ise sipariş başka bir adrese veya belirttiği kişi dışında bir başka kişiye teslim edilmeyecektir. Kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermesi veya bildirilen teslimat zamanı içerisinde kendisinin veya bildirdiği kişinin adreste bulunmaması durumunda doğacak zararlardan mesul olduğunu ve kanuni yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
8.1. Veri Sorumlusu Sıfatıyla İşlenen Kişisel Veriler; BİZİM KAPICI, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki verileri, uygulamaya kayıt esnasında toplayarak işbu üyelik sözleşmesinin kurulması ve ve ifasıyla doğrudan ilgili olmaları nedeniyle işler;
8.1.1 Tanımlama bilgileri(ad. soyad, GSM numarası ve e-mail adresi)
8.1.2. Kullanılan mobil cihazın işletim sistemi versiyon bilgisi
8.1.3. Kullanılan mobil cihazdan elde edilen konum bilgileri
8.1.4. Uygulama içindeki ‘Öneri ve Şikayet’’ bölümünde iletilen yorumlar
8.2.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı; BİZİM KAPICI kişisel verileri aşağıda belirtilen doğrultuda işler;
8.2.1.Kimlik doğrulamak (Cep telefon numarasına doğrulama kodu göndermek)
8.2.2.Müşteri desteği sağlamak ve sorun çözmek
8.2.3.Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında bilgilendirmek
8.2.4.Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında bilgilendirmek
8.2.5. Ürün ve Hizmet teslimatı ile ilgili olarak size ulaşılması gerektiği durumlarda sizi bilgilendirmek
8.2.6. BİZİM KAPICI, işbu sözleşme uyarınca kullanıcıların kendisinde kayıtlı cep telefonlarına ve e-mail lerine bilgilendirme SMS leri ve mailleri gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı mail ve SMS almaktan destek@bizimkapici.com adresine mail atarak vazgeçebilir.
8.3. BİZİM KAPICI tarafından e-posta, telefon ve herhangi başka bir yol ile şifre, kullanıcı adı kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgileri asla talep edilmemektedir. BİZİM KAPICI’ dan gelmiş gibi görünen mesaj v.b. aldığınızda cevap vermemeniz önerilir. Kullanıcı bu gibi yollardan elde edilen bilgilerden dolayı BİZİM KAPICI ‘nın sorumlu olmadığını, bu yolla zarara uğraması durumunda maddi manevi tazminat talepleri dahil hiç bir hak talep etmeyeceğini sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9. DİĞER ŞARTLAR
9.1.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
9.1.1.BİZİM KAPICI. Tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi uygun göreceği bir zamanda, uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte ve sonrasında geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak devam edecektir.
9.2.MÜCBİR SEBEPLER
9.2.1.Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda BİZİM KAPICI, işbu koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, ya da hiç ifa edememe durumları için BİZİM KAPICI ‘dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilmeyecektir.
9.3.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
9.3.1.Bu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulamasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde Balıkesir Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir.
9.4.SÖZLEŞMENİN FESHİ
9.4.1.İşbu koşullar Kullanıcının üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir. BİZİM KAPICI, kullanıcının işbu koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve BİZİM KAPICI Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
9.5.BİZİM KAPICI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
9.5.1.Kullanıcı, işbu koşullar dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, BİZİM KAPICI’ nın kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların, sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; BİZİM KAPICI’ yı yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6.YÜRÜRLÜK
9.6.1.İşbu sözleşme Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.